Escape Veenendaal

Situatie update

3 Februari 2014 - De afgelopen twee weken heeft wethouder Hollander een inventarisatie gehouden van belangstellenden voor het pand “Escape”. Verschillende belangstellenden hebben zich gemeld. 

Wij , de actieve vrijwilligers, hebben meerdere gesprekken gehad met de gemeente.
In deze gesprekken hebben wij een plan gepresenteerd waarin wij “Escape” een doorstart willen geven. Wij hebben verschillende culturele en commerciële partijen benadert voor samenwerking, advies en sponsering op online roulette spelen. 

De verwachting is dat aankomende week een beslissing genomen wordt wie er verder mag met “ons pand” en onder welke voorwaarden. 

Wij staan voor cultureel ondernemen in Veenendaal. Voor én door Veenendalers. 

Wij willen iedereen een platform bieden om zich zo te ontwikkelen. Dat houdt niet alleen in op het podium, maar ook alles wat daar om heen gebeurd. Techniek, organisatie, horeca en nog diverse andere vaardigheden.

Gezellige avonden vol optredens uit diverse genres, jamsessies, oefenruimtes, opnamestudio, muziekles geven/krijgen, musical uitvoeringen en diverse andere initiatieven.

9 Januari 2014 - ‘Budgettair neutraal’ volgens wethouder Hollander

‘Budgettair neutraal’ volgens wethouder Hollander

Op 19 december nam de Gemeenteraad van Veenendaal een motie aan waarin Escape ‘ de kans moet krijgen voort te bestaan’. Ook wenst de Raad: ‘ het gebouw ter beschikking te stellen, mits budgettair neutraal’.

Op 6 januari legt wethouder Hollander uit wat dat betekent: de kosten van het gebouw (onderhoud, OZB verzekering e.d.) zijn gedekt voor de eerstkomende vier jaar. In de eerste twee jaar (2014-2015) is € 150.000 beschikbaar en de daarop volgende twee jaar (2016-2017) € 90.000. Aldus de wethouder. Dit is het deel beheer en exploitatie van het totale jaarlijkse subsidiebudget waaruit Welzijn Veenendaal in de voorgaande jaren Escape financierde. Daarnaast is er volgens de Wethouder vanaf 1 januari 2014 geen geld voor personeel, activiteiten etc. van Escape, want dat geld is achtergebleven in het budget van de aanbesteding van het welzijnswerk dat vanaf 1.1.2014  door Veens wordt uitgevoerd.  

De wethouder vraagt de deelnemers aan het overleg of zij er brood in zien Escape met de bestaande pop- en culturele activiteiten op deze basis voort te zetten, nieuwe sponsors te zoeken en de exploitatie zonder gemeentelijke subsidie rond te krijgen. De aanwezigen, een vrijwillig floormanager, twee ex-beroepskrachten, de externe deskundige en de directeur Welzijn Veenendaal zijn van mening dat dit onvoldoende basis is om Escape open te houden. Deze taken zijn niet uit te voeren door de vrijwilligers alleen, want daar komt dit voorstel op neer. Professionele aansturing en begeleiding is nodig en onontbeerlijk, net als bij alle andere pop- en cultuurcentra in Nederland. Echter voor professionele ondersteuning is er in Veenendaal dus geen geld beschikbaar.

De wethouder vraagt of de aanwezigen mogelijk andere partijen op het oog hebben die een bijdrage kunnen leveren aan een sluitende exploitatie. Zij denkt aan theater of muziekschool of wellicht commerciële partners.

Zoals in de businesscase aangegeven wordt er samenwerking beoogt met culturele partners. Echter toen werd er nog uitgegaan van de gebruikelijke jaarlijkse subsidiering. In de maanden voor december hebben wij zonder resultaat geprobeerd in gesprek te komen met zowel theater als muziekschool.

Wellicht is Escape als cultureel podium voor jeugd in Veenendaal meegenomen in de herstructureringsplannen van de culturele instellingen in Veenendaal. Hun plan is inmiddels bij de wethouder gedeponeerd.

Er is wel in november een constructief gesprek geweest met een commerciële partner, maar die is in december afgehaakt, niet onlogisch gezien de onzekere positie van Escape op dat moment.

De wethouder noemt nog wat andere mogelijke partners, die zij zelf zal benaderen. Zodra zij haar ronde gedaan heeft en haar conclusie kan trekken neemt zij opnieuw contact met de gesprekpartners op. Verdere actie of bijdrage vanuit de deelnemers aan het overleg acht de Wethouder op dit moment niet nodig. Er zijn ook geen gemeentelijke middelen beschikbaar om de haalbaarheid verder te onderzoeken, noch om (pop- en culturele) activiteiten op dit moment te ontplooien.

Wij spreken op korte termijn de mogelijke partners met wie wij contact hebben. Bij hen zullen wij peilen of zij in de exploitatie van Escape geïnteresseerd zijn. Met serieuze partners zullen wij het gesprek met de wethouder aan gaan.

André Woutersen,

directeur Welzijn Veenendaal

De Gelderlander - Poppodium Escape kost wethouder Bouwmeester de kopfoto-0

De Gelderlander - Poppodium Escape kost wethouder Bouwmeester de kop

VEENENDAAL - Hans Bouwmeester is dinsdag afgetreden als wethouder van de gemeente Veenendaal. Hij is door zijn partij Lokaal ter verantwoording geroepen voor de problemen rond de sluiting van pop- en cultuurpodium Escape.

Bouwmeester beloofde enkele weken geleden dat hij Escape wel open zou houden, maar moest vorige week deze belofte intrekken.

Schade aan cultuur
Zijn fractie is teleurgesteld dat het college van burgemeester en wethouders in zijn zoektocht onvoldoende wil heeft getoond om Escape open te houden. Volgens Lokaal Veenendaal wordt door de sluiting van Escape onherstelbare schade aangericht aan het culturele aanbod in Veenendaal.

Verlies
Bouwmeester trad bijna vier jaar geleden toe tot het college als enige wethouder die niet uit de gemeenteraad kwam. Hij had onder meer cultuur onder zijn hoede. Lokaal Veenendaal schrijft in een verklaring dat 'het vertrek van de wethouder een verlies voor Veenendaal is'.

Ondergang
De coalitiepartij gaat nu samen met andere fracties proberen Escape van de ondergang te redden.

Bron: De Gelderlander
18/12/2013

Persbericht; Lokaal Veenendaal - Persverklaring Lokaal Veenendaal n.a.v. aftreden wethouder Bouwmeester

Veenendaal, 17 december 2013 
 
Persverklaring Lokaal Veenendaal n.a.v. aftreden wethouder 
Bouwmeester 

Wethouder Hans Bouwmeester is vandaag, 17 december 2013 afgetreden omdat 
de standpunten van het college en de fractie van Lokaal Veenendaal niet langer 
verenigbaar zijn ten aanzien van cultuur en sport en de afgelopen maand ten 
aanzien van het pop- en cultuurpodium Escape. Lokaal Veenendaal is 
teleurgesteld dat het college van burgemeester en wethouders in haar zoektocht 
onvoldoende wil heeft getoond om Escape open te houden. Voor Lokaal 
Veenendaal is het belangrijk dat Veenendaal de voorzieningen heeft die bij een 
plaats van ruim 63.000 inwoners passen. Net als een bibliotheek of muziekschool 
hoort een pop- en cultuurpodium daar gewoon bij. Nu het beleid van dit college 
er toe leidt dat door de sluiting van Escape onherstelbare schade wordt 
toegebracht aan het culturele aanbod in Veenendaal, kunnen wij dit college niet 
langer steunen. Daarom heeft Hans Bouwmeester besloten om af te treden. 

Hans is bijna vier jaar geleden namens Lokaal Veenendaal als enige wethouder 
die niet uit de gemeenteraad kwam tot het college toegetreden. Hij heeft de 
decentralisaties van het sociale domein voortvarend opgepakt. Met het Model 
Veenendaal heeft hij een visie op de maatschappelijke ondersteuning voor 
Veenendalers uitgewerkt en hij was bezig met de invoering daarvan. De 
projectleider van Reinaerde gaf recentelijk nog een compliment: “Veenendaal 
loopt voorop in de beleidsvorming rondom het gehele sociale domein.” Wij 
vinden het daarom erg jammer dat Hans Bouwmeester deze klus niet af kan 
maken. Het vertrek van de wethouder is een verlies voor Veenendaal. 


Lokaal Veenendaal zal er alles aan doen om samen met de andere fracties in de 
Raad het cultuuraanbod in Veenendaal te behouden en Escape van de ondergang 
te redden. Wij danken Hans Bouwmeester voor zijn inzet. Wij wensen hem 
succes in zijn verdere loopbaan.

Bron: Lokaal Veenendaal
18/12/2013

RTV Utrecht - Veenendaalse wethouder stapt op

VEENENDAAL - Wethouder Hans Bouwmeester van Veenendaal Lokaal treedt af. Tijdens een fractievergadering dinsdagavond bleek dat de partij zich niet kan neerleggen bij het sluiten van poppodium Escape.

Lokaal Veenendaal is teleurgesteld dat het college niet meer moeite heeft gedaan om het poppodium open te houden. Daarom heeft de partij besloten uit het college te stappen. 

Escape sluit op 20 december de deuren. Een dag eerder wordt er in de raad nog over gesproken. Lokaal Veenendaal wil dat debat niet afwachten.

Met het aftreden van Bouwmeester komt het college van Veenendaal niet in gevaar. Er is, ook zonder Lokaal Veenendaal, nog een meerderheid.

Bouwmeester heeft bijna vier jaar in het college gezeten.

Bron: RTV Utrecht
18/12/2013

Veenendaalse krant - Komt er een escape voor Escape?foto-0

Veenendaalse krant - Komt er een escape voor Escape?

VEENENDAAL - De escape voor cultuur- en popcentrum Escape moet donderdagavond van de gemeenteraad komen. Van wethouder Hans Bouwmeester hebben jongeren en programmaleiders niets meer te verwachten. ,,We staan onder zware financiële druk. Er is wel geld voor het gebouw (anderhalve ton, teruggehaald van Veens), maar niet voor activiteiten. En een gebouw zonder activiteiten kun je beter sluiten.”

door Gerard van Wijk

Veenendaal afficheert zich graag als een jonge leefstad, met 7.500 jongeren tussen 12 en 25 jaar. Maar binnenkort zonder een jongerencentrum in het centrum? Is Escape niet gewoon vergeten bij de overheveling van welzijn naar cultuur, vraagt Mila Jansen (Lokaal Veenendaal) in de raadscommissievergadering vorige week aan de wethouder. ,,Geef een eerlijk antwoord, dan kunnen we er iets aan doen. Bel ze op, ga vragen wat ze minimaal voor de activiteiten nodig hebben en kom dan bij ons terug.” Maar de wethouder houdt vol dat Escape niet vergeten is. Hij wil met de programmaleiders gaan praten, maar hij waarschuwt dat hij geen geld heeft. 

De hele gang van zaken roept raadsbreed vragen op. Van de SGP (‘dit roept vragen op’) tot de SP (‘wij zijn er echt boos over’). Na twintig jaar dreigt sluiting voor Escape. De gemeente brengt een scheiding aan tussen het jongerenwerk (dat Veens in de wijken gaat uitvoeren) en het poppodium (waarvoor nooit subsidie zou zijn gegeven). Dat is een kunstmatige scheiding, zeggen de programmaleiders, om zodoende te kunnen behoren tot de betere poppodia van het land en betere bands naar Veenendaal te kunnen halen. Het één is onlosmakelijk verbonden met het ander en de gemeente heeft daar in de afgelopen decennia ook nooit een probleem van gemaakt.

D66 en CDA brengen in herinnering dat de wethouder eerder de toezegging heeft gedaan dat Escape wat hem betreft niet dicht hoefde. De raad heeft geen besluit genomen over subsidie of over sluiting. De vraag is waar het geld is gebleven? Dat vragen meerdere raadsfracties. Dit gaan we regelen, dat was de beleving, aldus ProVeenendaal. De PvdA vindt de hele aanbesteding van welzijn een ‘zooi’ en GroenLinks spreekt van een ,,onacceptabele gang van zaken, een blunder.” 

Aanvankelijk werd uitgegaan van ongeveer twee ton om de activiteiten in Escape ook volgend jaar doorgang te laten vinden. Maar met anderhalve ton moet het ook te doen zijn, zeggen politici en ingewijden. Er komt donderdagavond ongetwijfeld een initiatiefvoorstel om Escape open te houden. De wethouder zal dat prima vinden als de raad tegelijk zegt waar dat geld vandaan moet komen. En als er geen raadsmeerderheid voor te vinden is sluit Escape één dag later (vrijdag) de deur.

Bron: Veenendaalse krant
18/12/2013

Veenendaalse krant - Wethouder Bouwmeester stap op

VEENENDAAL - Wethouder Hans Bouwmeester (Lokaal Veenendaal) stapt op. Dinsdagavond bleek dat zijn partij teveel onoverkomelijke bezwaren heeft tegen het sluiten van het Veenendaalse poppodium Escape. Daarop trok Bouwmeester zijn conclusie.

In een persbericht laat Lokaal Veenendaal weten dat ,,de standpunten van het college en de fractie van Lokaal Veenendaal niet langer verenigbaar zijn ten aanzien van cultuur en sport en de afgelopen maand ten aanzien van het pop- en cultuurpodium Escape". 

De partij zegt teleurgesteld te zijn in het college van burgemeester en wethouders. ,,Het college heeft onvoldoende wil getoond om Escape open te houden. Voor Lokaal Veenendaal is het belangrijk dat Veenendaal de voorzieningen heeft die bij een plaats van ruim 63.000 inwoners passen. Net als een bibliotheek of muziekschool hoort een pop- en cultuurpodium daar gewoon bij. Nu het beleid van dit college er toe leidt dat door de sluiting van Escape onherstelbare schade wordt toegebracht aan het culturele aanbod in Veenendaal, kunnen wij dit college niet langer steunen", zegt de partij.

,,Hans is bijna vier jaar geleden namens Lokaal Veenendaal als enige wethouder die niet uit de gemeenteraad kwam tot het college toegetreden. Hij heeft de decentralisaties van het sociale domein voortvarend opgepakt. Met het Model Veenendaal heeft hij een visie op de maatschappelijke ondersteuning voor Veenendalers uitgewerkt en hij was bezig met de invoering daarvan. Wij vinden het daarom erg jammer dat Hans Bouwmeester deze klus niet af kan maken. Het vertrek van de wethouder is een verlies voor Veenendaal." 

,,Lokaal Veenendaal zal er alles aan doen om samen met de andere fracties in de raad het cultuuraanbod in Veenendaal te behouden en Escape van de ondergang te redden. Wij danken Hans Bouwmeester voor zijn inzet. Wij wensen hem succes in zijn verdere loopbaan", aldus de partij in een persverklaring.

Bron: Veenendaalse krant
18/12/2013

Veenendaalse krant - Escape voor mij

Beste Leden van de Gemeenteraad.

Mijn naam is Ariana Nijman, en ik ben 22 jaar en woon in Veenendaal. Mijn avontuur met Escape begon zo'n 8 a 9 jaar geleden. Toen ik voor de eerste keer een stap in Escape zette. Ik heb er zoveel mooie herinneringen opgedaan. Van dansen met vrienden, tot zelf ervaring opdoen op het podium van escape. In de tijd dat ik graag met vrienden ergens wat wilde drinken, vooral cola, konden wij nergens terecht behalve in escape. Onze vriendengroep bestond vooral uit minderjarigen, en daarom was escape the place to be. Het was er altijd gezellig, en veilig. De vrijwilligers van toen hielden altijd een oogje in het zeil. Mede daarom dat ik ook 'uit' mocht gaan van mijn moeder. Ook heb ik er vele goede contacten opgedaan. Mijn sociale leven draaide voor een groot deel om escape. Inmiddels ben ik zelf al 2 jaar vrijwilligster bij escape. En heb ik dus ook escape achter de schermen mogen ervaren. Wij, de vrijwilligers, hebben altijd input in onze vergaderingen. Iedereen wordt gehoord. En ook als je een luisterend oor nodig heb, kan je altijd wel bij iemand terecht. Niemand is te min, en iedereen even gelijk.

Ik hoop oprecht, en uit de grond van mijn hart, dat er een goede oplossing wordt gevonden waardoor Escape open kan blijven. Escape heeft er bij mij voor gezorgd dat ik de liefde van mijn leven heb ontmoet. En samen met hem hebben we een geweldig dochtertje.
Vooral ook voor haar, hoop ik op een toekomst voor Escape. Dat, als zij de leeftijd krijgt dat ze wilt uitgaan, ik met een gerust hart kan zeggen: ' ga maar naar escape!' Dat ik weet dat ze daar in goede handen is. Veilig. En niet op straat hangend. Dus nogmaals ik hoop op een mooie toekomst voor escape. Voor mezelf, mijn vriend, en ons dochtertje. De jeugd van nu, de jeugd van de toekomst.

Warme groet, Ariana Nijman

Bron: Veenendaalse krant 
17/12/2013

Kom allen en steun ons aankomende donderdag 19 december!

Veenendaalse krant - Hopelijk kan Escape Rol blijven vervullenfoto-0

Veenendaalse krant - Hopelijk kan Escape Rol blijven vervullen

Fatima Koote is programmacoördinator 'School en Cultuur' bij stichting CultuurKoepel in Veenendaal en een van de vele pleitbezorgers voor het voortbestaan van Pop en Cultuurpodium Escape, de enige ontmoetingsplek waar jongeren met talent elkaar kunnen ontmoeten en initiatieven kunnen ontplooien.

Fatima Koote: "Ik heb veel goede ervaringen met Escape. Escape biedt allerlei workshops en activiteiten aan voor het onderwijs, waaronder de dj- en rapworkshops. Het project Pop-in voor de groepen 8 van het basisonderwijs was een groot succes. Na voorbereidende lessen op school over diverse muziekstromingen een afsluiting met een echt popconcert in Escape. De band was erg geschikt voor het basisonderwijs en de sfeer en techniek eromheen waren goed geregeld, de leerlingen kregen de ervaring van een echt popconcert. Ook was Escape betrokken bij het jongerenonderdeel van het Muziekfestival, waarbij groepen 8 traden op met hun musicalnummers. Ook dit was een erg succesvol project. Daarnaast heeft Escape voor een groot deel bijgedragen aan de start van een gezamenlijk project van de VO-scholen. Dit project zal jaarlijks worden herhaald. Hopelijk kan Escape dan weer deze belangrijke rol vervullen".


Abrupt werd enkele weken geleden door de wethouder cultuur in Veenendaal na onduidelijkheid over gemeentelijke geldstromen duidelijk gemaakt dat Escape 'gewoon' open zal blijven, om daar een week later op terug te komen met het bericht dat er inderdaad "geen subsidie meer is". Escape mag van de wethouder haar 20-jarig bestaan niet met een feestje, maar met het inleveren van haar sleutels bezegelen. Dit tot ontsteltenis van bij jongeren en cultuur betrokken raadsleden, die nu het laatste woord lijken te krijgen over de toekomst van het platform voor jonge cultureel ondernemers en talenten.

Bron: De Rijnpost
16/12/2013

Lang leve de amateurs

Lang leve de Amateurs !
Het zal je maar overkomen dat je meer dan een jaar bezig bent met de voorbereiding van het grootste festival dat Veenendaal kent, het Amateurkunstfestival. Je zult maar een programma rond hebben met honderden artiesten op vier locaties in Veenendaal. Je zult maar iedere twee weken vergaderen en alles tot in de puntjes geregeld hebben. Je zult maar afspraken hebben gemaakt met organisaties, bedrijven en instellingen. Je zult maar meer dan een jaar bezig zijn als vrijwilliger om een oprecht serieuze bijdrage te leveren aan een stukje culturele traditie in Veenendaal. En dan, uit het niets, twee maanden voor aanvang van het festival ,krijg je te horen dat één van de locaties, waar een cruciaal onderdeel van het programma voor jongeren zal worden uitgevoerd, tijdens het festival gesloten zal zijn. Gesloten nota bene door een professioneel gemeentebestuur. Gesloten omdat er een foutje is gemaakt . Gesloten omdat het aan professioneel cultuurbeleid ontbreekt. Dat overkomt ons als organisatie van het Amateurkunstfestival 2014. Wij zijn diep teleurgesteld in het gemeentebestuur. Teleurgesteld omdat wij als Veenendaalse vrijwilligers bereid zijn om veel, heel veel van onze energie en vrije tijd te geven om de cultuur in onze woonplaats van dienst te zijn, maar dat het gemeentebestuur ons nu in de kou laat staan. Teleurgesteld omdat wij de inwoners van Veenendaal willen laten zien waar hun plaatsgenoten cultureel toe in staat zijn, maar dat het gemeentebestuur daar geen enkele boodschap aan heeft. Teleurgesteld omdat wij als amateurs elkaar willen laten zien hoe mooi, belangrijk en onderhoudend cultuur kan zijn, maar dat het professionele gemeentebestuur vindt dat we het maar uit moeten zoeken. Naast De Lampegiet, Het Spectrum en De Cultuurfabriek maakte JC Escape integraal onderdeel uit van het fantastische programma met meer dan 800 amateurkunstenaars dat wij op 8 en 9 februari 2014 de Veenendalers zullen aanbieden. Het gemeentebestuur heeft, zonder ons te informeren, Escape gesloten. Ons programma gaat, noodgedwongen, geamputeerd door. Wij laten ons immers niet uit het veld slaan. Wij zijn dan wel amateurs, maar blijkbaar tot meer in staat dan de professionals op het gemeentehuis. Lang leve de amateurs. Lang leve het Amateurkunstfestival !

De organisatie van het Amateurkunstfestival Veenendaal 2014

Bron: Veenendaalse krant
17/12/2013

Veenendaalse krant - Het belang van Escape

Waarom is het behoud van Veenendaalse pop- & cultuurpodium Escape zo belangrijk voor veel jongeren? Pioneers Town legt het u graag uit.

Het begon voor ons allemaal in december 2011. Onze band Pioneers Town bestond in de officiële formatie slechts vier maanden en we hadden ons ingeschreven voor Veenfest. Op dit feest krijgen jonge lokale bands de kans om zichzelf te laten zien op een professioneel podium met goed licht en geluid. Dankzij een sterk team vrijwilligers en goede promotie konden wij onze eigen geschreven muziek vertonen aan een volle zaal joelende jongeren. Onze show opende deuren naar meerdere regionale podia. Tevens hebben wij vaak als bezoeker professionele bands mogen bewonderen in Escape.
Nu, twee jaar verder aan optredens, podiumervaring en veel repeteren, hebben wij dankzij Escape onze debuut EP ‘Épileptique’ mogen releasen. De probleemloze samenwerking met Escape zorgde ervoor dat wij een memorabele show toonden. Hierdoor hebben we binnen een maand na de release mogen spelen bij ‘De Wereld Draait Door’ en 3FM. Talentontwikkeling ten top dus.
Daar zijn wij Escape dankbaar voor. We hebben veel ervaring opgedaan en interessante mensen leren kennen om verder te komen.

Het eventuele sluiten van Escape betekent dat men minder de kans krijgt om lokale, beginnende en/of professionele artiesten live te bewonderen. Het betekent tevens dat Veenendaalse artiesten in spe minder kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.

Veenendaal heeft muziekwinkels en muziekscholen. Escape is – naast theater De Lampegiet – echter het enig echte fatsoenlijk uitgeruste podium waar jongeren hun artistieke kant in de vorm kunnen laten zien waarin deze bedoeld is. Jongeren moeten wat ons betreft kansen hebben en houden om hun vaardigheden op een fatsoenlijk podium te tonen.

Beste mijnheer Bouwmeester: Houd de deuren van Escape geopend!

Dank u wel,
Ben Ruhrup, Pioneers Town

Bron: Veenendaalse krant
16/12/2013

Veenendaalse krant - Parel Escape mag niet verloren gaanfoto-0

Veenendaalse krant - Parel Escape mag niet verloren gaan

Escape heeft de laatste jaren heel wat talent voorbij zien komen. Niet op de laatste plaats dankzij personen als Nicoline van Doorn, die met haar Young Talent Lab een prominente plek inneemt binnen de muren van het Pop en Cultuurpodium waarvan nog altijd grote onduidelijkheid heerst. 

Nicoline van Doorn: "Al vele jaren geef ik met veel plezier in de Escape musical- en zangles aan leerlingen van 6 t/m 80 jaar! De Escape voorziet daarin niet alleen in de primaire behoefte qua ruimte, maar gaat op sociaal en cultureel niveau veel verder. Ik heb kinderen van 6 jaar uit hun schulp zien kruipen tijdens de lessen. Zijn kunnen namelijk eerst in een (dans) lokaal onbekommerd zingen, dansen en acteren, waarna er gelijk de mogelijkheid is om de opgedane kennis op een echt podium uit te proberen. Dit resulteert erin dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen, sociale eigenschappen groeien en als mens sterker worden. Naast de reguliere lessen maak ik ook vaak gebruik van de Escape als (pop) podium. Verschillende keren heb ik ook zelf op mogen treden en wat mij altijd opvalt is wat voor relaxte en ongedwongen sfeer er hangt. Hierdoor voel je je als artiest direct op je gemak en kun je het beste in jezelf naar boven halen. Veel oud leerlingen zijn al doorgestroomd naar conservatoria of musicalopleidingen. Wat aangeeft dat de Escape een platform biedt aan talentvolle jongeren in Veenendaal en omstreden. Een parel in de culturele sector die niet verloren mag gaan! Hou de Escape open en laat talent in Veenendaal niet in de steek!"

De grote vraag blijft of de gemeente Veenendaal deze parel zal steunen of laten vallen. Het verlossende woord lijkt nu bij de gemeenteraad te liggen. Geen enkel raadslid dat Escape heeft ervaren, lijkt dit vooralsnog te willen laten gebeuren.

Bron: Veenendaalse krant
16/12/2013

Veenendaalse krant - Sluiting Escape is Kapitaalvernietiging

Mensen vergeten dat met de eventuele sluiting van Escape niet alleen de concerten stoppen, maar ook vele andere activiteiten en repetities. Hier hebben wij ook last van, naast Xprezzie van Boudewijn Schrik en nog vele andere organisaties die gefaciliteerd zijn in Escape.

Sinds februari 2012 organiseer ik in samenwerking met Escape en mijn band de Veenendaalse formatie The Axes, de maandelijkse terugkerende jamsessies genaamd JamScape. 

JamScape is opgezet als platform voor jonge muzikanten om ervaring op te doen met het spelen in bandformaties voor een klein publiek. Doelstelling is om het zo laagdrempelig mogelijk te houden zodat een ieder mee kan doen, beginnend of licht gevorderd waarbij bijna alle muziek stijlen mogelijk zijn om te spelen. Daarnaast heeft JamScape ook een functie voor jonge muzikanten om elkaar te ontmoeten en daaruit volgend weer eventueel bands te vormen. De afgelopen twee jaar heb ik veel jonge muzikanten voorbij zien komen die voorzichtig hun eerste stapjes op het podium hebben mogen doen om in band verband te spelen en zich daar mee verder muzikaal te ontwikkelen. Ook oudere en ervarener muzikanten komen graag langs om hun ervaring te delen en te spelen met jonge beginnende muzikanten. Daaruit zijn ondertussen vele Veenendaalse bandjes ontstaan, bestaande uit zowel alleen jongere maar ook oudere Muzikanten of een mix ervan. JamScape heeft daar mee in Veenendaal en rondom Veenendaal een goede naam opgebouwd als initiatief voor muzikanten geïnitieerd vanuit de gemeente Veenendaal.

Ook zelf ben ik beginnend als muzikant. Meerdere oudere beginnende muzikanten maken ook van JamScape gebruik om voor het eerst ervaring op te doen op een podium en het spelen in een band. Daarmee heeft JamScape zich naar mijn mening een breed maatschappelijk cultureel muzikaal karakter verworven binnen Veenendaal. Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder een centrum als een Escape. Het verdwijnen en eventueel sluiten van Escape zou niet alleen een eind maken aan deze activiteit maar aan vele andere binnen Escape. Escape en haar initiatieven geven Veenendaal op cultureel en muzikaal gebied een uitstekende naamsbekendheid. Het beëindigen ervan zou een verlies en kapitaalvernietiging zijn voor de gemeente Veenendaal.

Marco van Boggelen
Veenendaal

Bron: Veenendaalse krant
15/15/2013

De Rijnpost - Eeuwig Zonde als Escape verdwijntfoto-0

De Rijnpost - Eeuwig Zonde als Escape verdwijnt

Na verschillende berichten gelezen te hebben over Escape, wil ik hier graag hier op inhaken.

Toen ik een jaar of 18 was en opgroeide in Veenendaal was ik geen uitgaanstype. Het was een eentonig verhaal. Ik kwam al snel tot de conclusie dat het uitgaansleven nu eenmaal niets voor mij was… Dat veranderde toen ik Escape ontdekte.

Allereerst stond ik met een groepje vrienden wel eens tegenover het pand van Escape, later lieten we ons verleiden een keer naar binnen te gaan. Ik had verwacht een soortgelijke situatie tegen te komen als de andere uitgaansgelegenheden in Veenendaal. Het tegenovergestelde bleek waar. Wat er de daaropvolgende jaren op me afkwam was een grote hoeveelheid creatieve ideeën, vernieuwende evenementen, een plek waar ik me thuis voelde en bovenal waar ik inspirerende en vriendelijke mensen ontmoette. Pop & Cultuurcentrum Escape is niet zo maar een plek, jeugdhonk of vervangbaar café. Het is een ontmoetingsplaats, een creatief broeinest en een verbindende factor waar een grote diversiteit aan talenten zich welkom voelen. Ik weet dat er soortgelijke personen als mij zijn en blijven komen in Veenendaal. Daarom hoop ik op het voortbestaan van Escape en daarmee de toekomstige plek met culturele mogelijkheden voor velen.

Om bepaalde culturele leemtes op te vullen binnen Veenendaal ben ik al ongeveer 8 jaar volledig vrijwillig onderdeel van Escape en het reilen en zeilen daarbinnen. Onder andere bij de organisatie van feesten waarbij we klassieke, elektronische en rockmuziek kennis lieten maken met klassieke en experimentele dans- en schilderkunst in één voorstelling. Of bij de organisatie van een hiphopcollectief, Kapstok Veenendaal , waaruit samenwerkingsverbanden zijn ontstaan met producers en rappers uit verschillende wijken, die elkaar zonder deze ontmoetingsplaats niet hadden gevonden. En de organisatie van KennisOase, waar mensen bij elkaar zijn gekomen om zonder ideologische beperkingen te praten over belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Escape is de énige plek in Veenendaal die aan initiatieven ruimte biedt en deze ondersteund. Als Escape haar deuren sluit, dan sluiten de deuren voor een groot aantal opbloeiende talenten, activiteiten en jong cultureel ondernemerschap. Dat zou eeuwig zonde zijn.

Door: Maarten de Penning – oudgediende Escape

Bron: De Rijnpost
15/12/2013

De Gelderlander - 'Oplossing voor Escape essentieel'

Artikel lezen - klik hier 

Veenendaalse krant - Xprezzie verliest repetitieruimte Escape

Voor theatervereniging Xprezzie is na 15 jaar een einde gekomen aan het gebruik van een inspirerende en vertrouwde plek op de woensdagavond in Pop & Cultuurpodium Escape. De vertrouwde plek aan de J.G. Sandbrinkstraat werd onlangs abrupt ontdaan van subsidiegelden om voort te kunnen bestaan, net nu de organisatie in de langgekoesterde gelegenheid kwam ondernemerschap te tonen door van het beleidsterrein welzijn onder cultuur te gaan vallen.

De groep uit Veenendaal is actief vanaf 1998. Destijds begonnen als jongerentoneel, is het uitgegroeid tot een volwassen theatergroep met een vaste kern acteurs en steeds ruimte voor nieuwe leden. De huidige 12 acteurs, met daarnaast een team van vrijwilligers, speelde de afgelopen jaren zeer diverse stukken waaronder romantische komedies, spannende thrillers, aangrijpende oorlogsverhalen en magisch realistische eenakters.

Vaste regisseur Boudewijn Schrik was voor Pop & Cultuurcentrum Escape meer dan de regisseur van Xprezzie. Met zijn schat aan ervaring als zang- en dramacoach, regisseur, componist, zanger, tekstdichter en presentator met ruim 25 jaar ervaring in het theater-, televisie- en filmvak heeft hij regelmatig onvergetelijke workshops in Escape verzorgd en wist daarbij o.a. een volledige regie-set uit Hilversum naar Veenendaal te laten komen zodat jongeren in Escape zelf de productie van een soap-serie konden ervaren.

Ook gaf hij in diverse sessies tips aan stagiaires binnen Escape, bijvoorbeeld over het maken van een script. Boudwijn Schrik: “Wij waren verbijsterd toen we het bericht van sluiting vernamen. Xprezzie is hier begonnen, het is al 15 jaar ons thuis. Ik geef in Escape al vanaf hele begin lessen, cursussen en workshops. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dit mag niet gebeuren. Dit moet toch op te lossen zijn?”.

Er is een kans dat Xprezzie alsnog de faciliteiten in Escape kan blijven behouden. Er is onder hoge druk overleg tussen escape medewerkers, raadsleden en de wethouder over een alternatief plan om een doorstart te realiseren in 2014.

Relevante links:
http://www.xprezzie.nl

Bron: Veenendaalse krant
13/12/2013

3voor12 - Poppodium Escape in Veenendaal moet deuren sluiten

Raadsleden en directie blijven zoeken naar oplossing

Tekst: Justin Doornekamp 12 december 2013

Pop- en cultuurpodium Escape in Veenendaal gaat op 20 december definitief dicht. Wethouder Hans Bouwmeester liet dinsdagavond 10 december weten dat er geen budget is om het pand open te houden. Raadsleden en de directie van Escape laten het er niet bij zitten.

Escape opende in ’93 als jongerencentrum, maar kreeg door de jaren heen ook de status van een poppodium. De gemeente subsidieerde het centrum echter alleen ten behoeve van het jongerenwerk en dat lijkt Escape nu op te breken. In de aanbesteding voor het welzijnswerk komend jaar is het poppodium niet meegenomen.
 
“Er is geen budget voor het poppodium als een op zichzelf staande culturele instelling,” aldus het College van Burgemeester en Wethouders. “En de nieuwe welzijnsorganisatie die volgend jaar het jongerenwerk onder haar hoede neemt, liet weten niet van het Escape-gebouw gebruik te zullen maken.”
 
De programmaleiders van Escape kwamen met een plan om het centrum bij de cultuurafdeling onder te brengen, zodat het poppodium kan blijven bestaan. Zij gingen daarbij uit van een subsidie van 3,4 ton. Onterecht, zegt het College. “Er is verschillende keren kenbaar gemaakt dat er voor een popodium geen middelen overgeheveld zouden worden naar het cultuurveld. Het plan van Escape is zodoende dus niet haalbaar.”

Deze verklaring bevat een aantal feitelijke onjuistheden, zegt Jeroen Brom, programmeur van het poppodium. “De gemeente is gewoonweg vergeten om het budget van Escape uit de aanbestedingsopdracht te halen. Hierop zullen we nog anticiperen de komende dagen en op de raadsvergadering volgende week donderdag (19 december, red.). Dan zal ook de raad opnieuw van zich laten horen, die zit nog vol vragen,” aldus Brom.

“Wij zijn teleurgesteld en boos over de gang van zaken,” zegt Nermina Kundić, fractievoorzitter van D66 in Veenendaal. Tot voor kort wisten we niet eens dat dit speelde. We kwamen erachter via social media. Ik begrijp dat er wel geld is voor de activiteiten, maar niet voor het pand. Dat moet toch op te lossen zijn?”

Brom blijft vertrouwen houden in een oplossing. “Anders hoeven we ook niet meer te strijden. Er zijn fouten gemaakt en iemand moet deze erkennen en met een oplossing te komen. De gemeente kan er niet zomaar voor weglopen.”

Een petitie om Escape open te houden is al ondertekend door ruim duizend mensen. Brom is van plan om nog meer acties op te zetten om het podium te redden. De huidige welzijnsorganisatie Welzijn Veenendaal (in al die jaren de samenwerkingspartner van Escape) en D66 blijven ook aan een oplossing werken. “Een fractielid is vandaag al bezig geweest om een afspraak te maken met de directie van Escape en de gemeente,” aldus Kundić. Welzijn Veenendaal gaat proberen 142.000 euro bij elkaar te schrapen om het poppodium van een ondergang te redden.

Bron: 3voor12
12/12/2013

RTV Utrecht - Politiek in bres voor Escape Veenendaalfoto-0

RTV Utrecht - Politiek in bres voor Escape Veenendaal

Meerdere partijen in Veenendaal willen poppodium Escape openhouden. Ze hopen voor de raadsvergadering van volgende week met een oplossing te komen.

Het stadsbestuur wil het jongerencentrum en poppodium sluiten, omdat het jongerenwerk volgend jaar geen gebruik meer maakt van het pand. Volgens wethouder Bouwmeester zou de stad voor het poppodium sowieso al geen subsidie geven.

BELOFTEN
Maar volgens Escape zelf én D66 gaat dat in tegen eerdere beloften. "De raad heeft geen opdracht gegeven om dit besluit te nemen", zegt Coby van den Heuvel van D66. 

"Er zijn natuurlijk overal bezuinigingen op welzijn en cultuur doorgevoerd, maar er is nooit sprake van geweest dat Escape dan niet meer zou kunnen bestaan. Het kan dus niet zo zijn dat je hier als raad genoegen mee neemt, van welke partij je dan ook bent."

Het centrum moet de deuren per 20 december sluiten. Eén dag ervoor spreekt de gemeenteraad opnieuw over Escape.

Bron: RTV Utrecht 
12/12/2013
 

D66 Veenendaal - Wethouder schiet ernstig tekort

Onder toeziend oog van bezorgde werknemers en vrijwilligers van Escape was wethouder Hans Bouwmeester niet in staat om de vele vragen van D66 over de toekomst van het cultuur- en poppodium bevredigend te beantwoorden. Escape dreigt per 20 december de deuren te moeten sluiten omdat het budget wel, maar de taakstelling van het podium niet was opgenomen in de nieuwe aanbesteding van het welzijnswerk, die is gewonnen door Veens.

In zijn antwoorden op kritische vragen van D66-raadslid Coby van den Heuvel kon de wethouder niet geloofwaardig duidelijk maken hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat er van het geld is geworden dat gereserveerd had moeten zijn voor de exploitatie van Escape.

Maar wat ons - naast het gesol met een unieke culturele instelling, de enige in haar soort in Veenendaal - het meeste dwars zit,” aldus van den Heuvel, “is de chaotische, zo niet onvolledige wijze waarop de wethouder de Raad heeft geïnformeerd. Pas drie uur voor de raadscommissievergadering van afgelopen dinsdag ontvingen we antwoorden op vragen van vorige maand. En in de vergadering speelde hij spelletjes met labels en potjes geld, weigerde hij ook maar enige verantwoordelijkheid te nemen en komt hij terug op zijn eerdere toezegging om Escape per 1 januari 2014 open te houden.”

D66 gaat niet meer wachten op antwoorden of voorstellen van de wethouder en beraadt zich in samenspraak met andere partijen op vervolgstappen. De laatste raadsvergadering voor Oud en Nieuw – op 19 december – kan dus nog best wel eens vuurwerk opleveren.

Bron: D66 Veenendaal
11/12/2013

Rookgordijn rond Escape

VEENENDAAL - Rond het openhouden van het pop- en cultuurpodium Escape is een rookgordijn opgetrokken. Er wordt gezocht naar een zakelijk partner, die samen met de programmaleiders kan zorgen voor een gezonde exploitatie, kan directeur André Woutersen van Welzijn Veenendaal bevestigen.

door Gerard van Wijk

De gemeenteraad heeft verantwoordelijk wethouder Hans Bouwmeester opgeroepen zich in te spannen om de jeugd- en jongerenplek open te houden. Die liet op zijn beurt in geruststellende bewoordingen weten dat het allemaal wel goed zou komen. Hij is er niet op uit dat Escape de deur aan de Sandbrinkstraat zou moeten sluiten. Maar de programmaleiders en vrijwilligers zijn er niet gerust op. Zij zijn een handtekeningenactie begonnen. Maandag waren er al rond de duizend ondertekenaars, onder wie de raadsleden Nermina Kundic, Jurgen Hillaert, Jan Breur en Coby van den Heuvel en oud-wethouder Jaap Pilon.

De affaire rond Escape is een uitvloeisel van de recente aanbesteding in welzijnsland waarbij Welzijn Veenendaal het verloor van VitrasCMD dat onder de naam Veens de (meeste) activiteiten voortzet. De activiteiten in Escape vielen onder de paraplu van Welzijn Veenendaal. Vervolgens zou ‘vergeten’ zijn de subsidie voor Escape ‘veilig te stellen’. Volgens het college gaat Veens de activiteiten organiseren. ,,Het blijft jeugd- en jongerenwerk en dat valt onder cultuur. Maar er is ook een poppodium en dat is ondergebracht in een aparte stichting. Er moet duidelijkheid komen wat onder de noemer cultuur valt.”

De wethouder zoekt geld en zou de raadscommissie gisteravond van zijn vorderingen op de hoogte stellen. Woutersen ontkracht de opmerking van het college dat er sprake zou zijn van een onder cultuur vallend jeugd- en jongerenwerk aan de ene kant en een poppodium aan de andere kant. ,,Het poppodium is inderdaad in een aparte stichting ondergebracht, de Vrienden van Escape geheten, om op die manier subsidie van de landelijke popstichting te kunnen krijgen. Om zodoende optredens mogelijk te maken die anders niet mogelijk zijn. Dat valt ook onder Welzijn Veenendaal en is naar mijn idee ook gewoon cultuur. Daar was de wethouder het trouwens ook mee eens.” 

De handtekeningenactie van de programmaleiders Jeroen Blom en Rafaël Kuik is een succes. ,,Het laat zien dat veel jongeren niet willen dat Escape dicht gaat. Het zou toch ook te gek zijn, er zijn gemeenten waar ze zouden willen in het centrum zo’n gelegenheid te hebben.” Maar een definitieve oplossing is er nog steeds niet. ,,Dan gaat na twintig jaar door een subsidiefout vrijdag 20 december de deur dicht.”

Bron: Veenendaalse krant
11/12/2013

De Gelderlander - Creatief plan moet Escape Veenendaal reddenfoto-0

De Gelderlander - Creatief plan moet Escape Veenendaal redden

VEENENDAAL - Welzijn Veenendaal gaat proberen 142.000 euro bij elkaar te schrapen om poppodium Escape van een ondergang te redden.

Dat stelt directeur Andre Woutersen. Woensdagmiddag kreeg hij van wethouder Hans Bouwmeester wederom nul op zijn rekest over beschikbare middelen vanuit de gemeente voor Escape. "Dan moeten we dus zelf creatief zijn", zegt Woutersen, die niet wilde ingaan op de inhoud van zijn plannen.

Financiering
De gemeente Veenendaal heeft 150.000 euro beschikbaar voor de financiering van het pand. Voor de overige 142.000 euro, volgens Escape gaat het om 200.000 euro, is geen budget. "Daarom wagen we nu zelf een poging. Daar werken we nu hard aan. Als dat lukt, kunnen we de plannen voor het poppodium door laten gaan."

Bron: De Gelderlander
11/12/2013

De Gelderlander - Belofte maakt schuld

De Gelderlander - Poppodium Escape in Veenendaal dichtfoto-0

De Gelderlander - Poppodium Escape in Veenendaal dicht

VEENENDAAL - Pop- en cultuurpodium Escape in Veenendaal gaat dicht. Wethouder Hans Bouwmeester deelde dinsdagavond de raadscommissie mee dat er geen middelen beschikbaar zijn om het open te houden.

Daarom zullen de deuren op 20 december definitief sluiten. Dat is het moment dat Welzijn Veenendaal de sleutels van het pand moet inleveren. Vanaf 2014 is VitrasCMD de nieuwe aanbieder van het welzijnswerk, maar zij hebben al aangegeven geen gebruik te willen maken van het pand van Escape.

Belofte
In de vorige raadscommissievergadering deed Bouwmeester nog de belofte dat het poppodium op 1 januari 2014 gewoon open is. Maar daar moest hij dinsdagavond op terugkomen. Volgens de wethouder is er geen alternatief plan aanwezig om de activiteiten alsnog doorgang te laten vinden. Dit leidde tot woede van de aanwezige raadsleden. De commissie gaf aan dat het boek Escape nog niet gesloten is. Mogelijk volgt een voorstel aan de raad om middelen beschikbaar te stellen.


Bron: De Gelderlander
10/12/2013

Veenendaalse krant - Nog steeds onduidelijkheid over Pop- & Cultuurpodium Escape

Ondanks toezeggingen van wethouder Bouwmeester dat ook hij er belang aan hecht dat Escape een geruisloze doorstart maakt, is er nog geen oplossing in zicht. Terwijl de resterende tijd beperkt is: Wegens contractuele verplichtingen moet Escape per 20 december worden ontruimd, wordt onze programmaleiding op straat gezet en gaat het licht letterlijk en figuurlijk uit!

Daarom deze petitie en een dringende oproep aan de bestuurders: Hou Pop- en cultuurpodium Escape open!

http://petities.nl/petitie/hou-pop--en-cultuurpodium-escape-open


Bron: Veenendaalse krant
07/12/2013
 

Veenendaalse krant - Rookgordijn rond Escape

De gemeenteraad heeft verantwoordelijk wethouder Hans Bouwmeester opgeroepen zich in te spannen om de jeugd- en jongerenplek open te houden. Die liet op zijn beurt in geruststellende bewoordingen weten dat het allemaal wel goed zou komen. Hij is er niet op uit dat Escape de deur aan de Sandbrinkstraat zou moeten sluiten. 

Niet gerust 
Maar de programmaleiders en vrijwilligers zijn er niet gerust op. Zij zijn een handtekeningenactie begonnen. Maandag waren er al rond de duizend ondertekenaars, onder wie de raadsleden Nermina Kundic, Jurgen Hillaert, Jan Breur en Coby van den Heuvel en oud-wethouder Jaap Pilon.

Aanbesteding 
De affaire rond Escape is een uitvloeisel van de recente aanbesteding in welzijnsland waarbij Welzijn Veenendaal het verloor van VitrasCMD dat onder de naam Veens de (meeste) activiteiten voortzet. De activiteiten in Escape vielen onder de paraplu van Welzijn Veenendaal. Vervolgens zou ‘vergeten’ zijn de subsidie voor Escape ‘veilig te stellen’. 

Cultuur 
Volgens het college gaat Veens de activiteiten organiseren. ,,Het blijft jeugd- en jongerenwerk en dat valt onder cultuur. Maar er is ook een poppodium en dat is ondergebracht in een aparte stichting. Er moet duidelijkheid komen wat onder de noemer cultuur valt.” 

Aparte stichting 
De wethouder zoekt geld en zou de raadscommissie gisteravond van zijn vorderingen op de hoogte stellen. Woutersen ontkracht de opmerking van het college dat er sprake zou zijn van een onder cultuur vallend jeugd- en jongerenwerk aan de ene kant en een poppodium aan de andere kant. 

,,Het poppodium is inderdaad in een aparte stichting ondergebracht, de Vrienden van Escape geheten, om op die manier subsidie van de landelijke popstichting te kunnen krijgen. Om zodoende optredens mogelijk te maken die anders niet mogelijk zijn. Dat valt ook onder Welzijn Veenendaal en is naar mijn idee ook gewoon cultuur. Daar was de wethouder het trouwens ook mee eens.” 

Handtekeningen 
De handtekeningenactie van de programmaleiders Jeroen Blom en Rafaël Kuik is een succes. ,,Het laat zien dat veel jongeren niet willen dat Escape dicht gaat. Het zou toch ook te gek zijn, er zijn gemeenten waar ze zouden willen in het centrum zo’n gelegenheid te hebben.” 
Maar een definitieve oplossing is er nog steeds niet. ,,Dan gaat na twintig jaar door een subsidiefout vrijdag 20 december de deur dicht.”

Bron: Veenendaalse krant
05/12/2013

De Gelderlander - Petitie voor poppodium Escapefoto-0

De Gelderlander - Petitie voor poppodium Escape

VEENENDAAL - Michael Huiberts van Escape in Veenendaal is een petitie gestart om het pop- en cultuurpodium open te houden. Het voortbestaan is volgens hem alsnog in het gedrang gekomen omdat Escape, door het verdwijnen van subsidie, niet aan contractuele verplichtingen kan voldoen.

Escape is daardoor ook gedwongen haar medewerkers op straat te zetten, aldus Huiberts. Inmiddels hebben meer dan 400 mensen de online petitie getekend.

Geruchten
Huiberts schrijft in de petitie dat de subsidie vanaf 1 januari 2014 niet meer beschikbaar is, omdat verzuimd is deze over te hevelen van welzijn naar cultuur. Wethouder Hans Bouwmeester ontkrachtte echter eerder in de vergadering van een raadscommissie de geruchten dat Escape dicht gaat.

Politiek
Volgens Huiberts zijn er inderdaad gesprekken geweest tussen de verschillende partijen, maar is er nog geen oplossing. Ook de raad mengt zich nu opnieuw in de kwestie. De SP maant het college om de problemen per direct op te lossen en de onrust de wereld uit te helpen.

Bron: De Gelderlander 
02/12/2013

 

Veenendaalse krant - SP stelt schriftelijke vragen over voortbestaan Escape

Nadat wethouder Bouwmeester op 21 november in de raadscommissie de geruchten over de ophandenzijnde sluiting van Escape heeft ontkracht, is er opnieuw onrust ontstaan over het voortbestaan van het Veense Pop- en Cultuurpodium. Reden voor de SP om schriftelijke vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Hoewel er van de kant van de gemeente positief is gereageerd op de plannen van Escape, schijnt nu de subsidie 'spoorloos verdwenen te zijn'. De SP wil graag weten hoe zoiets kan. Ook wil de partij weten of de subsidieaanvraag is gehonoreerd; de gemeente was immers positief over de plannen van Escape. Verder maant de partij het college om de problemen per direct op te lossen en de onrust de wereld uit te helpen.

Als er geen oplossing komt, wordt Escape gedwongen om per 20 december haar deuren te sluiten en haar programmeurs op straat te zetten. Wat de SP betreft is dit onbestaanbaar.
Escape is inmiddels een petitie gestart om open te blijven. De SP ondersteunt deze petitie door vanaf de website veenendaal.sp.nl een directe link naar de betreffende petitiesite te publiceren.

Bron: Veenendaalse krant
02/12/2013

SP Veenendaal - HOU POP- EN CULTUURPODIUM ESCAPE OPEN!

In 2012 is in overleg met de gemeente besloten dat Escape als pop- en cultuurpodium per 2014 niet meer onder 'Welzijn' en een nieuwe welzijnsorganisatie in Veenendaal zal vallen, maar zou worden ondergebracht bij 'Cultuur'. Een lang gekoesterde wens van Escape kwam daarmee uit...

Er is sindsdien hard gewerkt aan een plan voor de toekomst vertaald naar een goed uitgewerkte businesscase. Een case met daarin visie, doelstellingen, producten, dienstverlening, markt-, financiële- en swot-analyse, organisatievernieuwingen en een heldere realistische toekomstprognose. Hierbij rekening houdend met jaarlijks nieuwe bezuinigingen. De vrijwilligers en HBO-stagiaires zijn met de programmaleiders aan de slag gegaan om handen en voeten te geven aan een goed verhuurbeleid, het bedenken van nieuwe concepten, samenwerkingsmogelijkheden en andere inkomstenbronnen. In 2014 wil Escape dit implementeren en verder praten met reeds geïnteresseerde partners over samenwerking en verbindingen.

De programmaleiders hebben dit op 7 november j.l. aan de wethouder en beleidsmedewerkers gepresenteerd en overhandigd. Die reageerden enthousiast.

De verbijstering was dan ook groot toen uit het niets ineens werd gezegd dat de subsidie die Escape al 20 jaar ontvangt, spoorloos verdwenen bleek. Nadat de gemeente had ingestemd met onze nieuwe start onder cultuur en na al dat werk waarvan de gemeente op de hoogte was!

Ondanks toezeggingen van wethouder Bouwmeester dat ook hij er belang aan hecht dat Escape een geruisloze doorstart maakt, is er nog geen oplossing in zicht. Terwijl de resterende tijd beperkt is: Wegens contractuele verplichtingen moet Escape per 20 december worden ontruimd, wordt de programmaleiding op straat gezet en gaat het licht letterlijk en figuurlijk uit!

Daarom deze petitie en een dringende oproep aan de bestuurders:
HOU POP- EN CULTUURPODIUM ESCAPE OPEN!

Bron: SP Veenendaal
01/12/2013
 

Veenendaalse krant - Hou Pop- en cultuurpodium Escape open!!

In 2012 is in overleg met de gemeente besloten dat Escape als pop- en cultuurpodium per 2014 niet meer onder 'Welzijn' en een nieuwe welzijnsorganisatie in Veenendaal zal vallen, maar zou worden ondergebracht bij 'Cultuur'. Onze langekoesterde wens kwam daarmee uit.

Er is sindsdien hard gewerkt aan een plan voor de toekomst vertaald naar een goed uitgewerkte businesscase. Een case met daarin onze visie, doelstellingen, producten, dienstverlening, markt-, financiële- en swot-analyse, organisatievernieuwingen en een heldere realistische toekomstprognose. Hierbij rekening houdend met jaarlijks nieuwe bezuinigingen. Wij zijn als vrijwilligers en HBO-stagiaires met de programmaleiders aan de slag gegaan om handen en voeten te geven aan een goed verhuurbeleid, het bedenken van nieuwe concepten, samenwerkingsmogelijkheden en andere inkomstenbronnen. In 2014 wil Escape dit implementeren en verder praten met reeds geïnteresseerde partners over samenwerking en verbindingen.

Onze programmaleiders hebben dit op 7 november j.l. aan de wethouder en beleidsmedewerkers gepresenteerd en overhandigd. Die reageerden enthousiast.

De verbijstering was dan ook groot toen uit het niets ineens werd gezegd dat de subsidie die Escape al 20 jaar ontvangt, spoorloos verdwenen bleek. Nadat de gemeente had ingestemd met onze nieuwe start onder cultuur en na al dat werk waarvan de gemeente op de hoogte was!

Ondanks toezeggingen van wethouder Bouwmeester dat ook hij er belang aan hecht dat Escape een geruisloze doorstart maakt, is er nog geen oplossing in zicht. Terwijl de resterende tijd beperkt is: Wegens contractuele verplichtingen moet Escape per 20 december worden ontruimd, wordt onze programmaleiding op straat gezet en gaat het licht letterlijk en figuurlijk uit!

Daarom deze petitie en een dringende oproep aan de bestuurders: Hou Pop- en cultuurpodium Escape open!

http://escapetitie.petities.nl/

Bron: Veenendaalse krant
30/11/2013

De Gelderlander - Toch toekomst voor poppodium Escapefoto-0

De Gelderlander - Toch toekomst voor poppodium Escape

VEENENDAAL - Pop- en cultuurpodium Escape in Veenendaal blijft ook na de jaarwisseling hoogstwaarschijnlijk open. Dat heeft wethouder Hans Bouwmeester aan politiek Veenendaal verzekerd.

Een gemeentewoordvoerder stelt dat er nog geen definitief besluit is genomen.

3,5 ton
Directeur André Woutersen van Welzijn Veenendaal, waar Escape tot eind van dit jaar onder valt, weet ook nog van niets. "Bouwmeester moet toch ergens 3,5 ton vandaan halen."

Aanbesteding
Vorige week ontstond onduidelijkheid over de rol van het poppodium in de aanbestedingsopdracht voor het welzijnswerk in 2014. Escape is daarin niet meegenomen, terwijl het budget van 3,5 ton wel in de aanbestedingsopdracht is verwerkt.

Escape valt valt niet meer onder welzijn.

Bron: De Gelderlander
27/11/2013

 

Veenendaalse krant - D66 in de bres voor Escape

VEENENDAAL - D66 Veenendaal heeft vorige week snel gereageerd op berichten over de mogelijke sluiting van Pop- en Cultuurpodium Escape. Op aandringen van raadslid Coby van den Heuvel heeft wethouder Hans Bouwmeester toegezegd dat Escape ook na december gewoon open blijft.

,,Er ontstond vorige week ophef en verwarring toen in de (social) media en op internet berichten opdoken waaruit bleek dat de nieuwe welzijnsorganisatie Escape niet over gaat nemen van Welzijn Veenendaal, maar dat Escape vanaf 2014 onder ‘Cultuur’ gaat vallen en dat hier vooralsnog – zo leek het althans - geen rekening mee was gehouden", zegt Van den Heuvel. 

Ze vervolgt: ,,D66 Veenendaal is verheugd dat Escape nu alsnog van de gemeente de mogelijkheid krijgt om haar voortbestaan te verzekeren Escape dreigde echt tussen de wal en schip te belanden. En dat terwijl er door de medewerkers zo hard is gewerkt aan een goed businessplan, om als organisatie meer als ‘cultureel ondernemer’ op te treden. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder dat Escape open kan blijven." 

Bron: Veenendaalse krant
26/11/2013
 

Veenendaalse krant - ‘Jongeren hoeven Escape niet uit’

Deze organisatie heeft de aanbesteding gewonnen en organiseert vanaf het nieuwe jaar niet alle maar wel veel activiteiten. Dat loopt niet overal geruisloos, hoewel wethouder Hans Bouwmeester heeft verzekerd dat de werkzaamheden zo geruisloos mogelijk over dienen te gaan. 


Zo is er grote ongerustheid ontstaan bij de medewerkers van pop- en cultuurcentrum Escape aan de Sandbrinkstraat. Het verhaal ging rond dat het centrum mogelijk eind volgende maand de deur zou moeten sluiten.


,,De jongeren hoeven er wat mij betreft niet uit”, laat de wethouder weten. De onduidelijkheid is volgens hem ontstaan omdat in het aanbestedingsdocument Escape ,,niet is meegenomen.” Bouwmeester heeft de directie van Welzijn Veenendaal ongeveer anderhalf jaar geleden gevraagd om met een plan voor de toekomst van Escape te komen. ,,Er is echter voor deze activiteit geen subsidieaanvraag ingediend.” Escape heeft een zaal die voor uiteenlopende activiteiten geschikt kan worden gemaakt en verder zijn er onder meer twee repetitieruimten, een vergaderruimte en een horecavoorziening.
De wethouder heeft de medewerkers van Escape toegezegd om te kijken naar middelen om het centrum open te houden. ,,Daar komen we wel uit.” De medewerkers op hun beurt is gevraagd een plan te maken. ,,Zonder plan zijn er ook geen middelen beschikbaar.” Het gaat om een poppodium met een educatieve poot. ,,Er moet een inhoudelijke slag met betrekking tot de toekomst worden gemaakt. Als daar ’s avonds het licht uit is, dat kan niet.” De wethouder ziet mogelijkheden als er wordt samengewerkt met andere instellingen in het culturele domein.


Een woordvoerder van Escape laat weten dat het centrum wel degelijk een plan bij de gemeente heeft ingediend. ,,Een boekwerk van 80 pagina’s, met toekomstverwachtingen. Dat wij onder cultuur gaan vallen vinden we prima, dat hebben we zelf altijd gewild. En we willen ook graag met andere culturele organisaties samenwerken.” 

Bron: Veenendaalse krant
26/11/2013

Veenendaalse krant - Wethouder Hans Bouwmeester: 'Jongeren hoeven Escape niet uit' (update)

VEENENDAAL - Ongerustheid in welzijnsland nu activiteiten van Welzijn Veenendaal worden overgeheveld naar VitrasCMD. Deze organisatie heeft de aanbesteding gewonnen en organiseert vanaf het nieuwe jaar niet alle maar wel veel activiteiten. Dat loopt niet overal geruisloos, hoewel wethouder Hans Bouwmeester heeft verzekerd dat de werkzaamheden zo geruisloos mogelijk over dienen te gaan. Zo is er grote ongerustheid ontstaan bij de medewerkers van pop- en cultuurcentrum Escape aan de Sandbrinkstraat. Het verhaal ging rond dat het centrum mogelijk eind volgende maand de deur zou moeten sluiten.

,,De jongeren hoeven er wat mij betreft niet uit”, laat de wethouder weten. De onduidelijkheid is volgens hem ontstaan omdat in het aanbestedingsdocument Escape ,,niet is meegenomen.” Bouwmeester heeft de directie van Welzijn Veenendaal ongeveer anderhalf jaar geleden gevraagd om met een plan voor de toekomst van Escape te komen. ,,Er is echter voor deze activiteit geen subsidieaanvraag ingediend.” Escape heeft een zaal die voor uiteenlopende activiteiten geschikt kan worden gemaakt en verder zijn er onder meer twee repetitieruimten, een vergaderruimte en een horecavoorziening.

De wethouder heeft de medewerkers van Escape toegezegd om te kijken naar middelen om het centrum open te houden. ,,Daar komen we wel uit.” De medewerkers op hun beurt is gevraagd een plan te maken. ,,Zonder plan zijn er ook geen middelen beschikbaar.” Het gaat om een poppodium met een educatieve poot. ,,Er moet een inhoudelijke slag met betrekking tot de toekomst worden gemaakt. Als daar ’s avonds het licht uit is, dat kan niet.” De wethouder ziet mogelijkheden als er wordt samengewerkt met andere instellingen in het culturele domein.

Een woordvoerder van Escape laat weten dat het centrum wel degelijk een plan bij de gemeente heeft ingediend. ,,Een boekwerk van 80 pagina’s, met toekomstverwachtingen. Dat wij onder cultuur gaan vallen vinden we prima, dat hebben we zelf altijd gewild. En we willen ook graag met andere culturele organisaties samenwerken.” 

Bron: Veenendaalse krant
21/11/2013

De Gelderlander - Sluiting dreigt voor poppodium Escape Veenendaalfoto-0

De Gelderlander - Sluiting dreigt voor poppodium Escape Veenendaal

VEENENDAAL - Pop- en cultuurpodium Escape in Veenendaal moet mogelijk zijn deuren sluiten. Het poppodium valt nu nog onder Welzijn Veenendaal. Die welzijnsorganisatie draagt verschillende taken in de komende maanden over aan Vitras/CMD, die het welzijnswerk in Veenendaal gaat uitvoeren.

In de aanbestedingsopdracht voor het welzijnswerk in 2014 is Escape echter niet meegenomen, terwijl het budget van 3,5 ton wel in de opdracht is verwerkt. "Escape hoort niet thuis in de aanbesteding. Het valt onder cultuur en niet onder welzijn. Maar de gemeente is vergeten het budget van Escape ook uit die opdracht te halen. Een grote fout", zegt directeur André Woutersen van Welzijn Veenendaal.

In gesprek
Het poppodium moet daarom bij een andere organisatie ondergebracht worden. Het jongerencentrum deed tot op heden geen subsidieaanvraag bij de gemeente Veenendaal. Wethouder Hans Bouwmeester is namens de gemeente in gesprek met het bestuur van Escape en met Woutersen.

Sluiting
De partijen doen nog geen uitspraken over mogelijke samenwerkingspartners. Woutersen: "Als er geen oplossing komt, gaat Escape op 20 december dicht. Wij kunnen de exploitatie zelf niet betalen. En de fout is niet onze verantwoordelijkheid."

Bron: De Gelderlander
20/11/2013

3voor12 recensie: Pioneers Towns allereerste releasepartyfoto-0

3voor12 recensie: Pioneers Towns allereerste releaseparty

Een meesterlijke combinatie van Wolfmother en progressive rock. Er zijn van die bands die je wegblazen. Van die bands waarvan je denkt dat de muzikanten geboren zijn om op een podium te staan. Pioneers Town is er daar één van. Deze vier helden uit Veenendaal lieten zaterdagavond hun nieuwe ep, Épileptique, en een aantal andere nummers horen in de Escape in Veenendaal.

De avond begint wat traag. Het akoestische trio Thiz Side Up begint een halfuur te laat. Ze spelen bekende nummers als Sex On Fire (of “Seks op het Vuur!” zoals de bassist het noemt) van Kings of Leon en het nieuwere Royals van Lorde. Ook hun eerste (en voor nu enige) zelfgeschreven nummer wordt goed in ontvangst genomen. Het geheel mist wat pit, maar het is een prima bandje.

Om tien uur neemt Sevenstone het podium over voor een show met alleen maar eigen nummers. De pit die Thiz Side Up mist, heeft Sevenstone duidelijk wel. Vooral dankzij hun nieuwste lid Guus op leadgitaar. Deze mannen hebben veel energie en dat maakt het een toffe show. Niet alleen qua muziek, ook qua uitstraling komt dit al een stuk beter overeen met Pioneers Town.

Om elf uur is het zo ver: het podium is voor Pioneers Town. Rook vult de zaal en er komen vreemde piepjes uit de boxen. Een handjevol mensen kijkt verbaasd op, maar praat daarna weer lekker door. Het is donker, afgezien van een aantal peertjes die vanaf het podium omlaag hangen. Deze geven pril licht op de maat van de piepjes. Achter op het podium staat een oude televisie met de naam van de band en achter het drumstel hangt een grote banner.

Dan komen de jongens één voor één het podium oplopen. Op YouTube vind je bijna alleen liveoptredens, dus "waarschijnlijk is het zo'n bandje dat speelt terwijl mensen gezellig praten." Maar nee, zo is het niet. In dit kleine zaaltje is Pioneers Town beroemd. De mensen zijn enthousiast en ze halen de band nu al schreeuwend binnen. De zanger ziet er met zijn rode overhemd, nette jasje en krullenkapsel stylish verantwoord uit. Zijn heerlijke, diepe stem  past goed bij de muziek van de band. Dat zijn humor droog is, is wel te merken tussen de muziek door. "We hebben een nieuw nummer" wordt er doodleuk gezegd.

Toch zet Pioneers Town een ijzersterke show neer. Vol energie laten de mannen hun nieuwe ep horen. Het enthousiasme spettert er vanaf: de band is blij en dat merk je, word je zelf ook. Harde en rustige nummers wisselen elkaar af, gitaarsolo's worden foutloos gespeeld en het applaus is oorverdovend. Met een combinatie van Wolfmother en progressive rock kun je moeilijk verkeerd gaan, maar deze jongens doen het meer dan goed. Na twee nummers is het duidelijk: dit is écht een topband. Pioneers Town zal in de toekomst een mooi plekje krijgen op Lowlands of Pinkpop. Houd ze dus in de gaten, want voor je het weet zijn ze groot!

Bron: 3voor12 Gelderland

Bockbierfestival

25 en 26 oktober is het weer tijd voor het jaarlijkse bockbierfestival in horeca Veenendaal. Ook dit jaar is Escape weer van de party. Zo zal de show- & feestband Meggy Mae de live muziek in ons vernieuwde Escapes café gaan verzorgen. Dit samen met het bock bier en ons vertrouwde Hertog Jan op de tap, belooft het weer een gezellige avond te worden!

Beat The Rapfoto-0

Beat The Rap

Een nieuwe editie van Beat The Rap in Escape !
De voorbereidingen zijn al in volle gang. Binnenkort strijden Veense rappers met een beatmaker om de titel van meest creatieve productie in Veenendaal. In verschillende ruimten binnen Escape gaan groepen binnen een dag aan de slag met een thema waarop teksten worden geschreven. Na het beluisteren van de eindresultaten vindt een stemronde plaats. Daaruit blijkt welke groep wegloopt met de beker en de eer... 24 November in Escape!

€ 579,87 voor KWF

De benefietavond t.b.v. KWF Kankerbestrijding in Escape Pop- & Cultuurpodium, zaterdagavond 21 september jongstleden heeft veel mensen een geweldige concertavond bezorgd en heeft voor KWF maar liefst 579,87 euro opgeleverd.

Escape wil hierbij dankzeggen aan de artiesten, alle betrokken vrijwilligers en gulle gevers voor hun bijdragen aan deze fantastische opbrengst. 

A.s. vrijdag 27 september staat de comedynight weer op ons programma en zaterdag 28 september wordt Escape omgetoverd tot de Grindhouse techno tempel. Wie weet tot ziens. In Escape. 

EP Releasefoto-0

EP Release

Na twee jaar nummers schrijven, stileren en perfectioneren besloten de heren van Pioneers Town dat het tijd werd de curieuze mix van verscheidene Indie-elementen in de studio vast te leggen op haar haar eerste EP, genaamd ‘’Épileptique’’. Het geweldige resultaat zal voor het eerst live presenteert worden op 2 november in Escape. Zorg dat je bij dit debuut bent!

New on air!

Welkom op de nieuwe website van Escape! Er is enorm hard gewerkt door onze medewerkers om tot dit eindresultaat te komen en wij zijn er uitermate trots op! In en rondom ons pand is er veel te doen en te beleven voor zowel jong als oud. Alle informatie over Escape; concerten, voorstellingen, activiteiten, workshops, verhuringen en meer, is hier te vinden. Kijk rustig rond en we zien je graag snel bij één van onze activiteiten!

 

Voorverkoop

  

Video's

Meer video's...

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook vrijwilliger worden?

Meld je hier aan (coming soon)