Escape kent een kleine basisorganisatie met een maximale inzet van verbonden vrijwilligers die op een professionele wijze inhoud en vorm geven aan cultureel ondernemerschap voor met name jongeren in de Gemeente Veenendaal.

Het reilen en zeilen binnen Pop en Cultuurpodium Escape is onmogelijk zonder de inzet van vrijwillige medewerkers op het terrein van horeca, techniek, fotografie, pr, beheer en organisatie. Vrijwillige medewerkers stellen ons tegelijk in staat om direct betrokken te zijn bij de doelgroep, het aanbod lokaal in te bedden en in contact te staan met het publiek. Zij zijn het die onze organisatie zichtbaar maken. Zowel in de geschreven als ongeschreven regels staat binnen Escape een attitude van openheid, nieuwsgierigheid en betrokkenheid hoog in het vaandel. De maximale inzet van vrijwilligers levert ook een maximale bewonersparticipatie op binnen Veenendaal.

Wij zijn altijd op zoek naar talent om de organisatie dynamisch te houden en te versterken!