Escape is een eigentijds pop- en cultuurpodium gelegen in het centrum van Veenendaal en is een plaats waar jongeren in een veilige, creatieve en prettige sfeer een fijne tijd kunnen beleven en verbindingen kunnen leggen op het terrein van pop en cultuur. Deze twee takken vormen samen de basis waarin enerzijds jong talent speelruimte heeft om nieuwe ideeën tot bloei te laten komen en anderzijds kwalitatief professionele producties ten uitvoering kunnen worden gebracht. Zowel receptieve cultuurbeleving als actieve talentontwikkeling voor en door jongeren staat centraal in de programmering en activiteiten. Escape werkt samen met aan jongeren gerelateerde organisaties en probeert zo breed mogelijk te programmeren. Voorop staat kwaliteit, gezelligheid, veiligheid en betaalbaarheid!


Bekijk ook eens onze promotie video om te zien waar Ecape pop- en cultuurpodium voor staat.

 


HUISREGELS
 
Iedereen komt naar Escape voor een plezierige tijd. Spreek elkaar dus aan op het naleven van de onderstaande regels.

 

 • In Escape mag niet gerookt worden.
 • Gebruik van en handel in soft- en harddrugs zijn verboden.
 • Bezoekers dienen medewerking te verlenen bij controle op wapens en drugs.
 • Sterk alcoholische dranken zijn in dit gebouw verboden. 
 • Het is niet toegestaan om drank mee naar binnen of buiten te nemen.
 • Aan bezoekers onder de 16 jaar wordt geen alcohol verkocht / gegeven.
 • Aan bezoekers die - naar de maatstaven van ons (bar-) personeel - teveel gedronken hebben, wordt verdere verkoop van alcohol geweigerd.
 • Wapens, in welke vorm dan ook, zijn verboden.
 • Ongewenst gedrag zoals discriminatie, racisme en seksuele intimidatie worden niet getolereerd.
 • Het is verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Paraplu’s, Helmen, (Rug-)Tassen zijn niet toegestaan in de bar / zaal. Deze kunnen gratis bij de garderobe worden bewaard.
 • Gevonden voorwerpen moeten bij één van de medewerkers van escape worden ingeleverd.
 • Bezoekers moeten aanwijzigingen van Escape’s medewerkers opvolgen.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag en de consequenties daarvan.

Het overtreden van één van bovenstaande regels kan leiden tot tijdelijke of permanente ontzegging van toegang tot Escape.